Wpływ europejskiego kryzysu imigracyjnego na procesy dezintegracyjne w Unii Europejskiej

Martin Dahl

Abstrakt


W artykule analizowany jest wpływ europejskiego kryzysu imigracyjnego na procesy dezintegracyjne w Unii Europejskiej. Po przedstawieniu genezy i rozwoju kryzysu imigracyjnego w Europie po 2015 roku, autor ukazuje istniejące różnice pomiędzy państwami w kontekście trwającego kryzysu imigracyjnego. W końcowej części opracowania ukazane zostały źródła istniejących różnic pomiędzy państwami członkowskimi. Podjęta została także próba oceny konsekwencji dla Unii Europejskiej dalszego nasilenia się procesów dezintegracyjnych.


Słowa kluczowe


Unia Europejska; kryzys imigracyjny; dezintegracja Unii Europejskiej; integracja europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk A., Kryzys imigracyjny w UE i sposoby jego rozwiązania, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 3.

Angrist M.P., Understanding the Success of Mass Civic Protest in Tunisia, „The Middle East Journal” 67 (2013), nr 4.

Chami R. (red.), Libya Beyond the Revolution: Challenges and Opportunities, Washington, DC: International Monetary Fund, Middle East and Central Asia Department, 2012.

Chomiak L., The Making of a Revolution in Tunisia, „Middle East Law and Governance” 3 (2011), nr 1-2.

Cianciara A., W poszukiwaniu alternatywnych modeli integracji: Europa jako klub klubów, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 4.

Dahl M., Europejski kryzys imigracyjny i jego konsekwencje dla Republiki Federalnej Niemiec – aspekty polityczne, społeczne i gospodarcze, „Studia Polityczne” 2016, nr 4(44).

Dahl M., Dziudzik A., Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, „Unia Europejska.pl” 2017, nr 3(244).

Dahl M., Piskorska B., Olszewski P., Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową. Przykład dla Ukrainy, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2015.

Dahl M., Skomorokhova Y., The Balance of Power in the European Union after Brexit, „Studia Europaea” 2017, nr 3.

Denis M., Lacher T., Lacher W., Die Folgen des Libyen-Konflikts für Afrika. Gräben zwischen der AU und dem Westen, Destabilisierung der Sahelzone, Berlin: SWP 2012.

Dominiczak P., Barrett D., Holehouse M., Calais Migrants Given Green Light to Use European Human Rights Laws to Come to Britain, „The Telegraph”, 02.11.2017.

Dublin-Verfahren ausgesetzt: Syrien-Flüchtlinge dürfen in Deutschland bleiben, „Spiegel Online” 25.08.2015, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/syrien-fluechtlinge-deutschland-setzt-dublin-verfahren-aus-a-1049639.html (dostęp: 26.12.2017).

Folgen der Flüchtlingskriese. Neue Schulden, neue Jobs?, https://www.tagesschau.de/wirtschaft/iw-kosten-fluechtlinge-101.html (dostęp: 21.12.2017).

International Migration Report 2015. Highlights, New York: United Nations 2016.

Koszel B., Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014-2016), „Rocznik Integracji Europejskiej” 2016, nr 10, s. 145.

Lesiewicz E., Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 4.

Müller-Branddeck-Bocquet G., Was hält die Europäische Union zusammen?, ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, „Wirtschaftsdienst“ 2016.

Ottaway M., Hamzawy A., Protest Movements and Political Change in the Arab World, Vol. 28, Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace 2011.

Pacek M., Polska polityka migracyjna a rozwiązania unijne, „Studia Europejskie” 2005, nr 4.

Preuß R., Zahlen und Fakten zum Syrienkrieg, Bayrisches Fernsehen, www.br.de (dostęp: 26.12.2017).

Protokoll der Bundespressekonferenz vom 31. August 2015, www.bundesregierung.de (dostęp: 2.01.2018).

Relokacja uchodźców. Tylko jedno państwo wywiązało się ze zobowiązań, 25.09.2017, www.wprost.pl (dostęp: 1.1.2018).

Roth K., At Least Protect the Civilians, „Los Angeles Times”, 13.11.2015.

Schwarzer D., Desintegration und Differenzierung – auf dem Weg zu einem anderen Europa, ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, „Wirtschaftsdienst“ 6 (2016).

Stępniewski T., Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej: w poszukiwaniu nowego modelu integracji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 4.

000 Flüchtlinge kommen im September nach Bayern, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 14.09.2015.

Syria. Ponad 300 tys. ofiar wojny domowej, „Rzeczpospolita” 13.09.2016.

Yonah A., Dean A.C., The Islamic State: Combating the caliphate, London: Lexington Books 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.3-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Społecznych · ISSN 0137-4176 | eISSN 2544-5812

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Nauk Społecznych KUL


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)