Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 2 (2010) Sprawozdanie z I Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego pt. „Promocja nauk o rodzinie”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 12 listopada 2009 roku Szczegóły   PDF
Joanna Płońska
 
Vol 5 (2013) Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Homo Homini pt.„Granice Streetworkingu”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 7 listopada 2012 roku Szczegóły   PDF
Bernadeta Lelonek-Kuleta
 
Vol 3 (2011) Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zdrowa Szkoła – Zdrowy Uczeń”. Między teorią a praktyką, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, 18-19 maja 2010 roku Szczegóły   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
Vol 3 (2011) Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej pt. „Kościół – Rodzina – Życie”, zorganizowanej przez Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, Łomianki, 7-8 maja 2010 roku Szczegóły   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
Vol 5 (2013) Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej „Polityka rodzinna w Unii Europejskiej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 23 maja 2011 roku Szczegóły   PDF
Jerzy Koperek, Włodzimierz Wieczorek
 
Vol 3 (2011) Sprawozdanie z konferencji na temat: „Zdrowie prokreacyjne. NaProTechnology w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 4 grudnia 2010roku Szczegóły   PDF
Joanna Płońska
 
Vol 4 (2012) Sprawozdanie z konferencji polonijnych doradców życia rodzinnego, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 marca 2011 roku Szczegóły   PDF
Urszula Dudziak, Grzegorz Orłowski
 
Vol 3 (2011) Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum na temat: „Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawłaII, 26 października 2010 roku Szczegóły   PDF
Joanna Płońska
 
Vol 4 (2012) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Famiglia, Chiesa e vita buona nell’Europa della modernita” [„Rodzina, Kościół i dobre życie we współczesnej Europie”], Agrigento, 28 maja 2011 roku Szczegóły   PDF
Mirosław Brzeziński
 
Vol 3 (2011) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przemoc w społeczeństwie – założenia i oddziaływanie służb specjalnych”. Wizyta studyjna w Eichstätt-Ingolstadt, 26-29 maja 2010 roku Szczegóły   PDF
MJulia Gorbaniuk, Jarosław Jęczeń, Maria Chuchra
 
Vol 2 (2010) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Dimenzie aperspektívy rozvoja osobnosti jedinca vsúčasnej škole” („Kierunki i perspektywy rozwoju osobowości jednostki we współczesnej szkole”), Inštitút Juraja Páleša vLevoči, 15-16 kwietnia 2009 roku Szczegóły   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
Vol 4 (2012) Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Profilaktyka życia prokreacyjnego” pt. „Wokół początków zycia ludzkiego”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15 października 2011 roku Szczegóły   PDF
Joanna Płońska
 
Vol 5 (2013) Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – Wokół porodu XXI wieku”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 14 października 2012 roku Szczegóły   PDF
Joanna Płońska
 
Vol 4 (2012) Sprawozdanie z sympozjum „Dar życia” w trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 19 marca 2011 roku Szczegóły   PDF
Agnieszka Jeziorska, Urszula Dudziak
 
Vol 3 (2011) Sprawozdanie z Sympozjum „Kapłan na miarę Boga i człowieka”, Łomża, 24kwietnia 2010roku Szczegóły   PDF
Mirosław Brzeziński
 
Vol 1 (2009) Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mistyka jako stan świadomości i typ doświadczenia religijnego jednostki ludzkiej”, Poznań, 25-26lutego 2009 roku Szczegóły   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
Vol 3 (2011) Sprawozdanie z VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego „Rodzina nadzieją Europy” (Family – the Hope for Europe), Gniezno, 12-14 marca 2010 roku Szczegóły   PDF
Joanna Płońska
 
Vol 2 (2010) Sprawozdanie z XX Polsko-Niemieckiego Sympozjum „Wśród swoich…”. Potrzeby chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej społeczności. XX. Deutsch-Polnisches Symposium „Psychisch krank – und nun?” Die Bedürfnisse des psychisch Kranken und die Verantwortung der Gemeinde, Lublin, 1-4 października 2009 roku Szczegóły   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
Vol 3 (2011) Stanisław Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 Szczegóły   PDF
Karol Jasiński
 
Vol 3 (2011) Strategie radzenia sobie ze stresem u współmałżonków w sytuacji migracji zarobkowej Abstrakt   PDF
Marian Zdzisław Stepulak, Katarzyna Pabian
 
Vol 1 (2009) Style spożywania alkoholu przez studentów lubelskich uczelni wyższych oraz ich opinie dotyczące wybranych aspektów problematyki alkoholowej Abstrakt   PDF
Hanna Karakuła
 
Vol 4 (2012) Szantaż emocjonalny w relacjach rówieśniczych Abstrakt   PDF
Marta Pawelec, Jacek Łukasiewicz
 
Vol 5 (2013) Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej Szczegóły   PDF
Małgorzata Wyżlic, Witold Janocha, Józef Młyński, Maria Chuchra
 
Vol 4 (2012) Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej Szczegóły   PDF
Julia Gorbaniuk
 
Vol 1 (2009) Tajemnica zawodowa w pracy psychologa rodzinnego Abstrakt   PDF
Marian Zdzisław Stepulak
 
126 - 150 z 175 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>