Autor - szczegóły

Dudziak, Urszula, Polska

  • Vol 4 (2012) - Informacje i sprawozdania
    Sprawozdanie z sympozjum „Dar życia” w trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 19 marca 2011 roku
    Szczegóły  PDF
  • Vol 4 (2012) - Informacje i sprawozdania
    Sprawozdanie z konferencji polonijnych doradców życia rodzinnego, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 marca 2011 roku
    Szczegóły  PDF