Autor - szczegóły

Gosztyła, Tomasz, Zakład Psychologii w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

  • Vol 2 (2010) - Artykuły
    Ojciec a intencjonalne wychowanie religijne dziecka w świetle ustaleń psychologicznych
    Abstrakt  PDF