Autor - szczegóły

Brzeziński, Mirosław, Katedra Teologii Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

  • Vol 1 (2009) - Artykuły
    Rola rodziny w formacji kandydatów do kapłaństwa w nauczaniu Kościoła
    Abstrakt  PDF