Autor - szczegóły

Brzeziński, Mirosław, Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej, Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Polska

  • Vol 4 (2012) - Artykuły
    O czci i szacunku wobec ludzi starszych na kanwie Listu do osób w podeszłym wieku Jana Pawła II
    Abstrakt  PDF