Autor - szczegóły

Gorbaniuk, MJulia, Polska

  • Vol 3 (2011) - Informacje i sprawozdania
    Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przemoc w społeczeństwie – założenia i oddziaływanie służb specjalnych”. Wizyta studyjna w Eichstätt-Ingolstadt, 26-29 maja 2010 roku
    Szczegóły  PDF