Autor - szczegóły

Jasiński, Karol, Polska

  • Vol 3 (2011) - Recenzje i omówienia
    Stanisław Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009
    Szczegóły  PDF
  • Vol 3 (2011) - Informacje i sprawozdania
    Sprawozdanie z I Lubelskich Dni Personalizmu pt. „Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Wincentego Granata”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 26-27 kwietnia 2010 roku
    Szczegóły  PDF