Autor - szczegóły

Gorbaniuk, Julia, Polska

 • Vol 1 (2009) - Informacje i sprawozdania
  „25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania”. Naukowe sympozjum zorganizowane przez Instytut Nauk o Rodzinie KUL, Lublin, 21 października 2008 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 1 (2009) - Informacje i sprawozdania
  Międzynarodowy Kongres Naukowy „Wartość i dobro rodziny” – zorganizowany przez Instytut Nauk o Rodzinie z okazji obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia INoR, Lublin, 12-13 maja 2009 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 1 (2009) - Informacje i sprawozdania
  Problemy współczesnej rodziny w świetle badań prezentowanych w ramach międzynarodowego sympozjum „Rodzina polska i ukraińska wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych”, Lwów, 25-26 czerwca 2009 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 1 (2009) - Informacje i sprawozdania
  Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie za rok akademicki 2008/2009
  Szczegóły  PDF
 • Vol 5 (2013) - Informacje i sprawozdania
  Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL za rok akademicki 2011/2012
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Informacje i sprawozdania
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wzrastanie człowieka w tajemnicy cierpienia”, Lublin, 6 października 2009 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Informacje i sprawozdania
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zaniedbane dzieciństwo”, Łódź, 8-9 października 2009roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Informacje i sprawozdania
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina w trzecim tysiącleciu” („Rodzina v 3. tisicroèi”) – w 15 rocznicę wydania Listu do Rodzin „Gratissimam sane” Ojca Świętego Jana Pawła II, Bratysława–Dubrawka, 6 listopada 2009 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Informacje i sprawozdania
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie”, Lublin–Puławy, 15-16 grudnia 2009 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 3 (2011) - Informacje i sprawozdania
  Specjalistyczne seminarium naukowo-szkoleniowe „Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Problem eurosieroctwa w Polsce”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 25 listopada 2010 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Inne
  Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej
  Szczegóły  PDF