Autor - szczegóły

Duda, Jerzy, Katedra Teologii Misji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska