Autor - szczegóły

Durkalevych, Iryna, doktorantka Katedry Psychologii Osobowości, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • Vol 5 (2013) - Artykuły
    Emocjonalna atmosfera rodziny w percepcji ukraińskiej młodzieży z rodzin emigrantów zarobkowych
    Abstrakt  PDF