Autor - szczegóły

Herbut, Elżbieta, Polska

  • Vol 2 (2010) - Informacje i sprawozdania
    „Życie, płodność, rodzina, zdrowie” – Jubileuszowe Sympozjum Naukowe, Warszawa-Bielany, 12-13 grudnia 2009 roku
    Szczegóły  PDF
  • Vol 4 (2012) - Informacje i sprawozdania
    Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL za rok 2010/2011
    Szczegóły  PDF