Autor - szczegóły

Zmorzanka, Anna Z., Biblioteka Uniwersytecka KUL, Polska

  • Vol 1 (2009) - Inne
    „Gratulujemy, dziękujemy, życzymy...”. Wręczenie księgi jubileuszowej Księdzu Profesorowi Stanisławowi Longoszowi, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 27 listopada 2008 roku
    Szczegóły  PDF