Autor - szczegóły

Czaja, Andrzej, Katedra Pneumatologii i Eklezjologii w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL, Polska