Autor - szczegóły

Łuczyński, Andrzej, Polska

  • Vol 5 (2013) - Recenzje i omówienia
    Ks. Jarosław Jęczeń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011
    Szczegóły  PDF
  • Vol 5 (2013) - Recenzje i omówienia
    Krystyna Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2011
    Szczegóły  PDF