Vol 5 (2013)

Tom 5(60)

Czasopismo kontynuowane jest jako zeszyt 1 "Roczników Teologicznych"

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Elżbieta Osewska
PDF
Mirosław Brzeziński
Aimé F. Caekelbergh
Wiesław Bojkało, Jerzy Koperek
PDF
Katarzyna Zielińska-Król
PDF
Urszula Dudziak
PDF
Bernadeta Lelonek-Kuleta
PDF
Beata Szluz
PDF
Jarosław Jęczeń
Andrzej Pryba
PDF
Ladislav Csontos
Witold Janocha, Katarzyna Zielińska-Król
Teresa Mazan
PDF
Iryna Durkalevych
PDF
Magdalena Lewcka, Magdalena Sulima, Katarzyna Kandys, Barbara Stawarz, Henryk Wiktor
PDF

Recenzje i omówienia

Monica Migliorino Miller, Abandoned: The Untold Story of the Abortion Wars, Charlotte, NC: Saint Benedict Press 2012
David Yves Braun
Leon Szot, Znaczenie wsparcia społecznego w pozytywnej readaptacji osób wchodzących w konflikt z prawem. Studium z pracy socjalnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011
Jarosław Jęczeń
PDF
Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Marian Zdzisław Stepulak, Anna Irzmańska-Hudziak, Joanna Płońska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011
Barbara Kiereś
PDF
Ks. Jarosław Jęczeń, Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2011
Andrzej Łuczyński
PDF
Krystyna Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2011
Andrzej Łuczyński
PDF

Informacje i sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL za rok akademicki 2011/2012
Julia Gorbaniuk
PDF
Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej „Polityka rodzinna w Unii Europejskiej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 23 maja 2011 roku
Jerzy Koperek, Włodzimierz Wieczorek
PDF
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Homo Homini pt. „Streetworking – nowe wyzwania przed pracą socjalną”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 26 lutego 2012 roku
Bernadeta Lelonek-Kuleta
PDF
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego – Wokół porodu XXI wieku”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 14 października 2012 roku
Joanna Płońska
PDF
Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Homo Homini pt.„Granice Streetworkingu”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 7 listopada 2012 roku
Bernadeta Lelonek-Kuleta
PDF
Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej
Małgorzata Wyżlic, Witold Janocha, Józef Młyński, Maria Chuchra
PDF