Dialog na drodze życia duchowego małżonków

Mirosław Brzeziński

Abstrakt


The article considers the issue of dialogue in the development of the spiritual life of spouses. Its starting point is the fact of the creation of man in the image of God, whose life is the dialogue of love between the Father and the Son in the Holy Spirit. Man realizes this image through a life lived in dialogue. This takes place in the fullest manner in matrimonial life. Next we have presented matrimony as a union of two people based upon a dialogue of love. This dialogue of love reflecting the relation between the Persons of the Holy Trinity and the dialogue of love of Christ-Bridegroom with the Church, His Spouse, is one of the foundations on the path of the development of spiritual life in matrimony and family.


Słowa kluczowe


człowiek; małżeństwo; miłość; dialog; życie duchowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F.: Duchowość życia małżeńsko-rodzinnego, [w:] Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978, s.183-199.

Cantalamessa R.: Porywające piękno małżeństwa i rodziny według Biblii, „Sprawy Rodziny” 86(2009), nr 2, s. 48-66.

Drążek Cz.: Małżeństwo we wspólnocie Kościoła, [w:] Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978, s. 72-120.

„Gaudium et spes”. Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II (7.12.1965).

Głód F.: Dialog małżeński a rozwój miłości, [w:] Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, red. B. J. Soliński, Łódź 2007, s. 55-78.

Grzybowski J.: Nadzieja odzyskana. Drogowskazy dla małżeństw niesakramentalnych, Kraków 1988.

Grzybowski J.: W dialogu z tobą. Małżeństwo nie może być przegraną, Kraków–Ząbki 1994.

Grzybowski J.: Dialog jako droga duchowości w małżeństwie i nie tylko, Kraków 2004.

JanPaweł II: Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” (22.11.1981).

Kłys J.: Małżeństwo drogą do świętości, [w:] Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978, s. 139-182.

Lubowicki K.: Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005.

Sakowicz E.: Małżeństwo wspólnotą dialogu, „Homo Dei” 1997, nr1-2, s.111-120.

Stepulak M. Z.: Duchowość chrześcijańska małżeństwa i rodziny, [w:] Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, red. B. J. Soliński, Łódź 2007, s.151-160.

Tournier P.: Zrozumieć współmałżonka, Włocławek 1994.

Werbiński I.: Nazaretański styl życia duchowego w rodzinie, AK 147(2006), z. 1, s. 21-31.

Wielowieyski A.: Drogi rozwoju duchowego w życiu rodzinnym, [w:] Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, Kraków 1978, s. 200-219.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii