Instytucjonalne wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną

Witold Janocha

Abstrakt


The issue of disability should be considered in the context of the family, for it is the family that accompanies the disabled person from the very beginning. It becomes his or her best and surest support, in the economic, psychological, and spiritual dimensions. Concentration, however, on the individual that is most in need causes the whole family system to fail its function with time. Limitations that result from the fact of disability are real threats that the family may become marginalised or even eliminated from social life. The family is not able to overcome crisis on its own, thus supportive institutions and organisations play an essential role. The State Rehabilitation Fund for the Disabled (Pol. PFRON), urban and rural social work centres are leading institutions in supporting families with the disabled persons. In order to obtain aid from PFRON, however, one should be resourceful, well-educated, and well-off. Now social support centres concentrate only on those families that are the poorest, uneducated, and live in villages and small towns. It follows from research that families are considerably supported by institutions, although they only to a small degress satisfy the needs of the families under study.


Słowa kluczowe


rodzina; niepełnosprawność; wsparcie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Axer A.: Społeczne systemy wsparcia w środowisku chorego psychicznie, „Studia Socjologiczne” 4(1983), s. 76-84.

Kawczyńska-Butrym Z.: Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Katowice 1998.

Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Lublin 2008.

Kawula S.: Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej, Olsztyn 2002.

Kirenko J.: Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki 2002.

Kirenko J.: Oblicza niepełnosprawności, Lublin 2006.

Kirenko J., Byra S.: Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych, Lublin 2008.

Kowalik S.: Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1996.

Olubiński A.: Wsparcie społeczne w pracy socjalno-wychowawczej. Zarys problematyki, „Wychowanie na co dzień” 1996, nr 10-11, s. 17-20.

Pommersbach J.: Wsparcie społeczne a choroba, „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 2, s. 503-525.

Sęk H.: Rola wsparcia społecznego w sytuacji stresu życiowego. O dopasowaniu wsparcia do wydarzeń stresowych, [w:] Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2004.

Terelak J.: Studia z psychologii stresu, Warszawa 1997.

Wsparcie społeczne, stres, zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii