Religiousness of People with Disabilities

Witold Janocha, Katarzyna Zielińska-Król

Abstrakt


Religijność osób niepełnosprawnych

W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce dynamiczny rozwój badań w obrębie problematyki niepełnosprawności. W przeważającej mierze eksploracje te dotyczą zagadnień psychologicznych, wsparcia społecznego i rodziny osób niepełnosprawnych. W dalszym ciągu niezbadanymi pozostają zagadnienia dotyczące religijności osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza roli religii w doświadczaniu niepełnosprawności. Imponująca liczba badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy innych krajach jednoznacznie wskazuje, iż religia pełni kluczową rolę w przeżywaniu sytuacji traumatycznych. Zarówno wymiar indywidualny wiary, jakim jest modlitwa, zawierzenie Bogu, jak i wymiar wspólnotowy: spotkania, rozmowy, modlitwy wstawiennicze, mają niezwykłe znaczenie dla osób niepełnosprawnych iich rodzin. Praktyki te, oprócz wymiaru zbawczego czy duchowego, wpływają także na poprawę kondycji psychicznej, wspomagają leczenie, motywują do większego zaangażowania w dążeniu do pełnej sprawności.


Słowa kluczowe


niepełnosprawność; religijność; osoby niepełnosprawne; wiara

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Durkheim E.: Samobójstwo. Studium z socjologii, Transl. by K.Wakar, Warszawa 2006.

Gail (Frankel) Perry B.: The Relationship between Faith and Well-Being, „Journal of Religion and Health” 2(1998), vol. 37, p. 128.

Janocha W.: Religijność osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.

JanPaweł II: Cierpienie stawia was w sercu Kościoła, Homily of 5.06.1983, „L`Osservatore Romano” 5-6(1983), p. 32.

JanPaweł II: Krzyż Chrystusa fundamentem nadziei, General Audience of 30.03.1983, „L`Osservatore Romano” 3(1983), p. 18.

JanPaweł II: Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Wydawnictwo KUL 1994.

JanPaweł II: Salvifici doloris, vol. 13.

Johnstone B., Glass B. A., Oliver R. E.: Religion and Disability: Clinical, Research and Trainig Considerations for Rehabilitation Professionals, „Disability and Rehabilitation” 29(15)(2007), p. 1155.

Kaye J., Raghavan S. K., Spirituality in Disability and Illness, „Journal of Religion and Health” 41(2002), no. 3, p. 238.

Kirenko J.: Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki 2002.

Koenig H. G.: An 83-Year-Old Woman with Chronic Illness and Strong Religious Beliefs, „Journal of the American Medical Association” 288(4)(2002), p.487-493.

Parlament K. I., Brant C. R.: Religion and Coping, [in:] H.G. Koenig (Eds.), Handbook of Religion and Mental Heath, San Diego: Academic Press 1998, p. 111-128.

Sajdok K.: Cierpienie a wiara, [in:] W. Turek, J.Mariański (Eds.), Kościół w służbie człowiekowi, Olsztyn 1990, p. 249.

Treloar L. L.: Disability, spiritual beliefs and the church: the experience of adults with disabilities and family members, „Journal of Advanced Nursing” 40(5)(2002), p. 597.

Zielińska-Król K.: Ból duchowy jako główna przyczyna wyboru eutanazji, [in:] U. Dudziak, J. Jęczeń (Eds.), Życie czy śmierć, Lublin 2013, p. 91-115.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii