Mass Media in Janusz Korczak's Life. Inspirations for Social Work Today

Jarosław Jęczeń

Abstrakt


Mass media w życiu Janusza Korczaka. Inspiracje dla pracy socjalnej dziś

W 2012 roku minęło siedemdziesiąt lat od śmierci Janusza Korczaka. Mimo upływu czasu, jego słowa i czyny ciągle nauczają, jak rozumieć i kochać dziecko. Siłę tej obecności Korczaka wdzisiejszej rzeczywistości winni wykorzystać wszyscy odpowiedzialni za mass media i technologie komunikacyjne. To one kształtują dziś nasze relacje interpersonalne, współkreują naszą tożsamość, edukują, integrują nasze rodziny i społeczeństwo. Wpływ mass mediów na życie jednostki, rodziny i społeczeństwa Korczak doskonale rozumiał, poświęcając dużo czasu na pracę literacką i dziennikarską związaną z tą problematyką. U podstaw tej pracy i zaangażowania w mass media stała „mądra miłość” do dziecka, którą odkrywamy po latach ciągle na nowo.


Słowa kluczowe


Janusz Korczak; mass media; komunikacja; praca socjalna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Caron A. H., Caronia L.: Moving Cultures. Mobile Communications in Everyday Life, Montreal: McGill-Queen's University Press 2007.

Cwalina W.: Generacja Y – ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, [in:] T.Zasępa (Ed.), Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa: St Pauls Edition 2001, p. 33.

Flew T.: New Media, Oxford: Oxford University Press 2008.

Griffin E.: Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk: GWP 2002.

Jęczeń J.: Active Learning Serving Family, „Roczniki Teologiczne” 2(57)(2010), p. 207-222.

Jęczeń J.: Family in Mass Media World, [in:] R. Podpora (Ed.).: Człowiek – kultura – rodzina a Internet, Lublin: Gaudium 2007, p. 130-145.

Jęczeń J.: WiDi Technology in Family Life, „Current Problems of Psychiatry” 11(4) (2010), p. 369-374.

Korczak J.: Works, vol. 7: How to Love a Child. A Child in the Family, Warsaw: The Publishing House Latona 1993.

Lenhart A., Madden M., Macgill A. R., Smith A.: Teens and Social Media. The Use of Social Media Gains a Greater Foothold in Teen Life as they Embrace the Conversational Nature of Interactive Online Media, Washington, DC: Pew Internet and American Life Project 2007.

Mc Luhan E., Zingore F. (Ed.): Essential McLuhan, Toronto 1995.

McLuhan M.: Understanding Me. Lectures and Interviews, Toronto: Anansi 2003.

Niewęgłowski J.: Janusz Korczak – dziecko i Bóg, „Seminare” 2003, no19, p. 315-326.

Stearn G. (Ed.): McLuhan: Hot & Cool, New York: The Dial Press 1967.

Tarnowski J.: Janusz Korczak Today, Warszawa 1990, p. 96.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii