La testimonianza della fede in famiglia come esigenza dell'anno della fede

Mirosław Brzeziński

Abstrakt


Wiara w rodzinie

Ojciec święty Benedykt XVI w liście apostolskim Porta fidei zapowiadającym rok wiary w Kościele zwrócił uwagę, że rodzina jest jednym z podstawowych miejsc, w których człowiek może wzrastać w wierze, dzielić się wiarą i rozwijać swoją relację z Jezusem Chrystusem. Rodzina jest bowiem środowiskiem najbardziej bezpiecznym. U jej podstaw jest bowiem relacja miłości pozwalająca dzielić się swoimi doświadczeniami, nawet najbardziej intymnymi, a wiarą, jest takim właśnie doświadczeniem.

Szczególną rolę odgrywają w rodzinnym przekazie wiary rodzice, którzy na mocy sakramentu małżeństwa mają rozwijać swoją wiarę, a prosząc o sakrament chrztu świętego dla dzieci mają być dla nich pierwszymi zwiastunami i świadkami wiary. Ważnym elementem dzielenia się wiarą jest autentyzm jej przeżywania w wypełnianiu codziennych rodzinnych obowiązków oraz międzypokoleniowa wymiana doświadczeń wiary – świadectwo osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem wobec członków rodziny.


Słowa kluczowe


małżeństwo; rodzina; wiara; świadectwo; przekaz wiary

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii