Czynniki prowadzące do prostytucji nieletnich

Bożena Śpila

Abstrakt


Juvenile prostitution is a crime and belongs to social pathologies. In spite of proportionally small number, it is burdened with grave consequences. Counteraction and prophylaxis are pivotal. In the work, the factors directing an adolescent to prostitution have been discussed on the basis of literature. We have isolated culturally social, family and environmental factors, i.e. proceeding from peers. Subsequently, we have presented hypothetical grounds directly leading towards juvenile prostitution.


Słowa kluczowe


prostytucja; młodzież; dojrzewanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bishop G. D.: Psychologia zdrowia, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2000.

Izdebski Z.: Pedofile i dziecięce prostytutki, „Gazeta Wyborcza” 18.05.2005r.

Karaś Z., Zabel J., Żaba Cz.: Wyniki ankiety problemowej przeprowadzonej w grupie kobiet trudniących się nierządem, „Zdrowie Publiczne” 1992, nr6, s. 321-325.

Krahe B.: Agresja, Gdańsk: GWP 2005.

Lung F. W. [i in.], Personal Characteristic of Adolescent Prostitutes and Rearing Attitudes of Their Parents: A Structural Equation Model, „Psychiatry Research” 2004, s. 285-291.

McNair B.: Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania się, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwa Literackie Muza S.A. 2004.

Obuchowska I., Jaczewski A.: Rozwój erotyczny, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1982.

Pomeroy W. B.: Some Aspects of Prostitution, „Journal of Sex Research” 1965, nr1, s. 117-187.

Prostitution Study Points to Alienation, „Community Care” 2003, nr 5, s. 11-19.

Ratner P. [i in.], Non-Consensual Sex Experienced by Men Who Have Sex with Men: Prevalence and Association with Mental Health, „Patient Education and Counseling” 49(2003), s. 67-74.

Seksuologia społeczna, red. K. Imieliński, Warszawa: PWN 1984.

Surrat H. [i in.], Sex Work and Drug Use in Subculture of Violence, „Crime and Delinquency” 2004, nr 1, s. 43-48.

Stiffman A. R., Dore P., Earls F., Cunningham R.: The Influence of Mental Health Problems on AIDS-Related Risk Behaviors in Young Adults, „Journal of Nervous and Mental Diseases” 1992, s. 314-320.

Urban E.: Krzywdzenie dzieci. Ocena skali zjawiska i możliwości interwencji, „Zdrowie Publiczne” 2002, nr 3, s. 382-390.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii