L'antropologia dell'amore coniugale: unità ed alterità. Prospettiva biblica (Gen 1, 26-28: 2, 18-25)

Gabriel Witaszek

Abstrakt


Antropologia miłości małżeńskiej: jedność i odmienność. Perspektywa biblijna (Rdz 1, 26-28; 2, 18-25)

Podstawowe teksty Starego Testamentu mówiące o małżeństwie znajdują się w księdze Rodzaju, w opowiadaniach o stworzeniu Rdz 1, 26-28: 2, 18-25. Umieszczają one powstanie instytucji małżeństwa pod koniec aktywności stwórczej Boga. Małżeństwo w Piśmie Świętym jest powiązane z aktem stworzenia osoby ludzkiej, czyli mężczyzny i kobiety, na obraz ipodobieństwo do Boga. Różnica seksualna pomiędzy mężczyzną a kobietą nie sprowadza się jedynie do różnicy fizycznej, ale ma charakter komplementarności w realizacji jedności, która angażuje całe życie.

Pod koniec aktu stworzenia ma miejsce Boże błogosławieństwo, które wyraża się w życzeniu płodności. Płodność, chciana przez Boga, staje się dla małżeństwa zadaniem i powołaniem, które możemy określić mianem społecznym, jako że powinna się ona otwierać na świat i panować nad nim. Seksualność jest rzeczą dobrą do momentu, gdy wyraża zamiary Stworzyciela.

Małżeństwo jest paradygmatem, którym posługuje się Bóg, aby objawić, kim On jest: realizacją miłości i przyjaźni, wzajemności oraz przymierza określonego kategorią podobieństwa. Osoba – jako mężczyzna i kobieta – stanowi obraz Boga, który jest miłością, a zatem miłość jest zasadą wzajemności i komplementarności. Bóg, stwarzając człowieka, kierował się samym sobą, swoją miłością. Małżeństwo zatem wyraża obraz Boga.


Słowa kluczowe


małżeństwo; antropologia; osoba ludzka; komplementarność; płodność; Księga Rodzaju

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Block D. I., Könstenberger A.: Matrimonio e famiglia nell'Antico e nel Nuovo Testamento, Edizioni GBU, Chieti Scalo 2007.

Borghi E.: Il matrimonio e l'amore nella Bibbia. Dai testi antichi alla vita di oggi, CredOg 28 (2008), n. 1, 40-54.

Cardia C.: Famiglia e convivenze tra etica e diritto, CredOg 28 (2008), n. 1, 66-79.

Costa G.: Bibbia e sessualità, [in:] G. Russo (a cura di), Enciclopedia di bioetica e sessuologia, Editrice ELLEDICI, Leumann (TO) 2004, 31-319.

Fortuna A. M.: Il contagio del male, Aleph Edizioni, Montespertoli (FI) 2006.

Fumagalli A.: Gli odierni amori e l'amore cristiani, CredOg 28(2008), n.1, 55-65.

Fumagalli A.: Il matrimonio come bene interpersonale. Al di là dell'utile e del piacevole, Aggiornamenti Sociali 56 (2005) 783-794.

Gennarode G. (a cura): L'antropologia biblica, Edizioni Dehoniane, Napoli 1981.

GiovanniPaolo II: Lettera Apostolica Mulieris Dignitatem, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1988.

Ladaria L.: Introduzione alla antropologia teologica, Piemme: Casale Monferrato 1992.

Manzi F.: Comandamento dell'amore e vero volto di Dio in una lettura canonica della Bibbia (I), Sc Catt 135 (2007) 719-749.

Nisoli C., G. Bufano G.: Maschio e femmina li creò. La sessualità nel matrimonio, Milano 2000.

Pesch O. H.: Il Concilio Vaticano Secondo. Preistoria, svolgimento, risultati, storia post-conciliare (BTC 131), Queriniana, Brescia 2005.

Riva A.: Attualità della „Gaudium et Spes”, Rivista del Clero Italiano 83(2002), n. 5, 342-358.

Russo G.: Evangelium Amoris. Corso di morale familiare e sessuale, Editrice ELLEDICI, Leumann (Torino) 2007.

Scanziani F.: L'antropologia sottesa a „Gaudium et Spes”. Invito alla lettura, Sc Catt 135 (2007) 625-652.

Ska J. L.: Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l'interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, EDB, Bologna 2000.

TolentinoMendonça J.: A sexualidade na Bíblia: morfologia e trajectórias, Teologica, 2, Série, 42 (2007), n. 2, 237-248.

Tosato A.: Il matrimonio nel Giudaismo antico e nel Nuovo Testamento, Città Nuova, Roma 1976.

Tosato A.: L'istituto famigliare dell'antico Israele e della chiesa primitiva, Anthropotes 13(1997), n. 1, 109-174.

Vidal M.: Il matrimonio tra ideale cristiano e fragilità umana. Teologia, morale e pastorale, Editrice Queriniana, Brescia 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk o Rodzinie | ISSN 2081-2078

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii