Roczniki Nauk o Rodzinie

„Roczniki Nauk o Rodzinie” były kontynuacją „Roczników Teologicznych” zeszyt 10: Nauki o rodzinie, wydawanych od roku 1949 przez Towarzystwo Naukowe KUL (pierwotny tytuł „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” - do roku 1990). „Roczniki Nauk o Rodzinie” ukazywały się w latach 2009-2013. Obecnie stanowią zeszyt 1 Roczników Teologicznych.