Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 3 (2016) El futuro de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Los lugares de culto y la asistencia religiosa (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015) Abstrakt  PDF (Español (España))
Remigio Beneyto Berenguer
 
Vol 26, No 2 (2016) El futuro de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede. Asuntos juridicos (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015) Abstrakt  PDF (Español (España))
Remigio Beneyto Berenguer
 
Vol 26, No 2 (2016) Państwo polskie a Kościół katolicki w ujęciu historycznym Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 23, No 3 (2013) Analiza art. 196 Kodeksu karnego z perspektywy 15 lat jego obowiązywania Abstrakt  PDF
Michał Poniatowski
 
Vol 13, No 1 (2003) Współczesne interpretacje francuskiej koncepcji państwa świeckiego Abstrakt  PDF
Krzysztof Orzeszyna
 
Vol 13, No 1 (2003) Unia Europejska a Kościół katolicki. Zarys problematyki Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 12, No 2 (2002) Polityka wyznaniowa państw postkomunistycznych. Główne linie Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 21, No 1 (2011) Aplikacja norm Unii Europejskiej w polskim prawie wyznaniowym. Wybrane problemy Abstrakt  PDF
Paweł Sobczyk
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.