Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 28, No 4 (2018) Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie Abstrakt  PDF
Włodzimierz Broński
 
Vol 28, No 4 (2018) Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa– glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 23 września 2016 roku, sygn. I Aca 404/16 Abstrakt  PDF
Marek Dąbrowski
 
Vol 28, No 1 (2018) Polubowne metody rozwiązywania sporów zbiorowych – wybrane zagadnienia prawne Abstrakt  PDF
Daria Mikos
 
Vol 21, No 1 (2011) Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych Abstrakt  PDF
Włodzimierz Broński
 
Vol 26, No 1 (2016) Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego. Zagadnienia wybrane Abstrakt  PDF
Grzegorz A. Skrobotowicz
 
Vol 24, No 4 (2014) Status prawny mediatora w sprawach cywilnych. Stan obecny i propozycje zmian Abstrakt  PDF
Włodzimierz Broński, Marek Dąbrowski
 
Vol 23, No 2 (2013) Mediacja w sprawach karnych i nieletnich w prawie europejskim Abstrakt  PDF
Włodzimierz Broński
 
Vol 21, No 1 (2011) Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 26, No 4 (2016) Mediacja w rozwiązywaniu sporów zbiorowych Abstrakt  PDF
Włodzimierz Broński
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.