Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 3 (2016) El futuro de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Los lugares de culto y la asistencia religiosa (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015) Abstrakt  PDF (Español (España))
Remigio Beneyto Berenguer
 
Vol 17, No 1 (2007) Relacje między Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 27, No 4 (2017) Patronaty świętych i błogosławionych w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego Abstrakt  PDF
Tadeusz Syczewski
 
Vol 19, No 1 (2009) Ordynariat wojskowy Kościołem partykularnym Abstrakt  PDF
Zbigniew Jaworski
 
Vol 19, No 1 (2009) Podstawy współdziałania Kościoła i państwa w zakresie działalności charytatywnej Abstrakt  PDF
Małgorzata Czuryk
 
Vol 17, No 1 (2007) Kościół sui iuris. Kwestie natury prawnej Abstrakt  PDF
Oleg Khortyk
 
Vol 15, No 2 (2005) Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w społeczności Kościoła Abstrakt  PDF
Sylwester Kasprzak
 
Vol 15, No 1 (2005) Zadania i priorytety nowej ewangelizacji w świetle uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego Abstrakt  PDF
Stanisław Tymossz
 
Vol 23, No 3 (2013) Analiza art. 196 Kodeksu karnego z perspektywy 15 lat jego obowiązywania Abstrakt  PDF
Michał Poniatowski
 
Vol 13, No 1 (2003) Unia Europejska a Kościół katolicki. Zarys problematyki Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 21, No 1 (2011) Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła Abstrakt  PDF
Tomasz Rozkrut
 
Vol 12, No 2 (2002) Polityka wyznaniowa państw postkomunistycznych. Główne linie Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 21, No 1 (2011) Sytuacja prawna Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w powojennej Polsce. Wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Krzysztof Mikołajczuk
 
Vol 12, No 1 (2002) Zasada współdziałania między państwem i Kościołem wujęciu prymasa Stefana Wyszyńskiego Abstrakt  PDF
Józef Krukowski
 
Vol 20, No 2 (2010) Conventus eparchialis. Status prawno-instytucjonalny według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich Abstrakt  PDF
Serhiy Stesenko
 
Vol 26, No 4 (2016) El futuro de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Asuntos económicos y culturales (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015) Abstrakt  PDF (Español (España))
Remigio Beneyto Berenguer
 
Vol 20, No 1 (2010) Status prawny Kościoła metropolitalnego sui iuris Abstrakt  PDF
Grzegorz Wojciechowski
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.