Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 14, No 2 (2004) Angelo Giuseppe Urru, Punire per salvare. Il Sistema penale nella Chiesa, Wydawnictwo „Vivere In”, Monopoli 2002 Szczegóły   PDF
Artur Grzegorz Miziński
 
Vol 14, No 1 (2004) Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Stanisław Wrzosek, Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę Szczegóły   PDF
Anna Janicka
 
Vol 25, No 3 (2015) Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014 Szczegóły   PDF
Henryk Misztal
 
Vol 6 (1996) Anne Ducloux, Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d'asile dans les églises (IVe - milieu du Ve s.) Szczegóły   PDF
Antoni Dębiński
 
Vol 17, No 2 (2007) Antoni Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 Szczegóły   PDF
Leszek Adamowicz
 
Vol 15, No 1 (2005) Antoni Dębiński, Rzymskie Prawo Prywatne. Kompendium Szczegóły   PDF
Stanisław Tymosz
 
Vol 11, No 2 (2001) Antonio Guido Filipazzi, La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Cause dei Santi Szczegóły   PDF
Henryk Misztal
 
Vol 16, No 2 (2006) Apelacja w świetle instrukcji Dignitas Connubii Abstrakt   PDF
Marta Greszata
 
Vol 21, No 1 (2011) Aplikacja norm Unii Europejskiej w polskim prawie wyznaniowym. Wybrane problemy Abstrakt   PDF
Paweł Sobczyk
 
Vol 15, No 2 (2005) Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej Szczegóły   PDF
Artur Rycak, Tomasz Sieniow
 
Vol 22, No 3 (2012) Archiwa kościelne w aspekcie kanonicznym Abstrakt   PDF
Jerzy Adamczyk
 
Vol 17, No 2 (2007) Arcybiskup Jan Łaski reformator prawa, red. ks. Stanisław Tymosz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 Szczegóły   PDF
Jerzy Markiewicz
 
Vol 26, No 3 (2016) Armia w przebudowie – wysiłki szlachty na rzecz uzdrowienia sił zbrojnych w okresie stanisławowskim Abstrakt   PDF
Paweł Majdański
 
Vol 15, No 1 (2005) Artur Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno-prawne Szczegóły   PDF
Krzysztof Orzeszyna
 
Vol 12, No 2 (2002) Aspekty prawne w instrukcji Verbi Sponsa Abstrakt   PDF
Ambroży Skorupa
 
Vol 26, No 3 (2016) Austriacka Prokuratoria. Cz. II: Kompetencje organu i jego pracownicy Abstrakt   PDF
Bronisław Sitek
 
Vol 26, No 2 (2016) Austriacka Prokuratoria Skarbu (Finanzprokuratur) cz. I: Historia i struktura Urzędu Abstrakt   PDF
Bronisław Sitek
 
Vol 21, No 2 (2011) Bezczynność organów administracji publicznej - zagadnienia procesowe Abstrakt   PDF
Mirosław Karpiuk
 
Vol 16, No 1 (2006) Bezpieczeństwo prawne w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego Abstrakt   PDF
Jadwiga Potrzeszcz
 
Vol 20, No 2 (2010) Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej Abstrakt   PDF
Andrzej Rąpała
 
Vol 14, No 2 (2004) Biegli z zakresu historii i archiwistyki w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm prawa kanonizacyjnego Abstrakt   PDF
Witold Mroziewski
 
Vol 19, No 2 (2009) Biegły w postępowaniu sądowym. Postulaty de lege ferenda Abstrakt   PDF
Anna Olszak-Pawłowska
 
Vol 18, No 2 (2008) Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych. V Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r. Szczegóły   PDF
Aneta Maria Abramowicz
 
Vol 16, No 1 (2006) Binacja i trynacja Mszy Świętej w koncelebrze w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego Abstrakt   PDF
Zbigniew Janczewski
 
Vol 22, No 2 (2012) Bożena Anna Czech-Jezierska, Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 Szczegóły   PDF
Stanisław Tymosz
 
26 - 50 z 1156 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>