Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 28, No 1 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part I. A Historical Overview of Polish Solutions (until 1975) Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 28, No 2 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part II. A Historical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Poland until Modern Times Abstrakt   PDF
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 18, No 2 (2008) Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2007 Szczegóły   PDF
Michał Nowakowski
 
Vol 20, No 1 (2010) Adam Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk: Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008 Szczegóły   PDF
Krzysztof Orzeszyna
 
Vol 14, No 3 (2004) Administracyjny tytuł wykonawczy – wybrane problemy proceduralne Abstrakt   PDF
Piotr Pogonowski
 
Vol 23, No 4 (2013) Administrowanie formami ochrony przyrody Abstrakt   PDF
Kamila Sobieraj
 
Vol 8 (1998): Zeszyt Specialny Advance Tax Rulings jako instytucja prawa podatkowego Abstrakt   PDF
Bogumił Brzeziński
 
Vol 20, No 2 (2010) Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin: Petit Szczegóły   PDF
Jadwiga Potrzeszcz
 
Vol 14, No 1 (2004) Aksjologiczna problematyka prawa Abstrakt   PDF
Tomasz Barankiewicz
 
Vol 3 (1993) Aksjologiczne problemy stosowania prawa Abstrakt   PDF
Wojciech Łączkowski
 
Vol 25, No 1 (2015) Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych Abstrakt   PDF
Przemysław Michowicz
 
Vol 25, No 4 (2015) Akty nadzwyczajnego zarządzania w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Abstrakt   PDF
Stanisław Dubiel
 
Vol 16, No 2 (2006) Alicja Brzezińska, Intercyzy – umowy małżeńskie Szczegóły   PDF
Grzegorz Jędrejek
 
Vol 7 (1997) Alkoholizm jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa Abstrakt   PDF
Andrzej Dzięga
 
Vol 23, No 3 (2013) Analiza art. 196 Kodeksu karnego z perspektywy 15 lat jego obowiązywania Abstrakt   PDF
Michał Poniatowski
 
Vol 16, No 1 (2006) Analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Abstrakt   PDF
Marta Greszata
 
Vol 19, No 1 (2009) Analiza zapisów obowiązujących i propozycji projektowych dotyczących lekarza opiniującego Abstrakt   PDF
Anna Olszak-Pawłowska
 
Vol 6 (1996) Andrzej Bałaban, Studia konstytucyjne Szczegóły   PDF
Józef Krukowski
 
Vol 16, No 1 (2006) Andrzej Józwowicz, L’imputabilità penale nella legislazione canonica, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2005, ss. 201 Szczegóły   PDF
Artur Grzegorz Miziński
 
Vol 14, No 2 (2004) Angelo Giuseppe Urru, Punire per salvare. Il Sistema penale nella Chiesa, Wydawnictwo „Vivere In”, Monopoli 2002 Szczegóły   PDF
Artur Grzegorz Miziński
 
Vol 14, No 1 (2004) Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Stanisław Wrzosek, Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę Szczegóły   PDF
Anna Janicka
 
Vol 25, No 3 (2015) Anna Słowikowska, Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014 Szczegóły   PDF
Henryk Misztal
 
Vol 6 (1996) Anne Ducloux, Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d'asile dans les églises (IVe - milieu du Ve s.) Szczegóły   PDF
Antoni Dębiński
 
Vol 17, No 2 (2007) Antoni Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 Szczegóły   PDF
Leszek Adamowicz
 
Vol 15, No 1 (2005) Antoni Dębiński, Rzymskie Prawo Prywatne. Kompendium Szczegóły   PDF
Stanisław Tymosz
 
1 - 25 z 1079 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>