Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 28, No 1 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part I. A Historical Overview of Polish Solutions (until 1975) Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 28, No 2 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part II. A Historical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Poland until Modern Times Abstrakt   PDF
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 28, No 3 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part III. The Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client until 1949 Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 28, No 4 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part IV. Chinese Model of Mutual Relationsbetween the Attorney and the Clientduring the Period of the People’s Republic of China Abstrakt   PDF
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 27, No 3 (2017): English Online Version 13Th Legal History Colloquium “City – Idea, History, and Law. On the 800Th Anniversary of the Granting of City Rights to Opole” Brzeg, May 10–11, 2017 Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Szymański
 
Vol 27, No 3 (2017): English Online Version A Gloss for the Judgement of the Constitutional Tribunal of November 10, 2009, File Ref. No. P88/08 Abstrakt   PDF (English)
Adam Zarzycki
 
Vol 27, No 1 (2017): English Online Version A Gloss for the Judgement of the Provincial Administrative Court in Rzeszów Dated August 7, 2012, File Ref. No. I SA/Rz 542/12 Abstrakt   PDF (English)
Judyta Dworas-Kulik
 
Vol 27, No 1 (2017): English Online Version A Gloss for the Judgement of the Supreme Court Dated November 23,2012, File Ref. No. IV CSK 598/12 Abstrakt   PDF (English)
Adam Zarzycki
 
Vol 18, No 2 (2008) Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2007 Szczegóły   PDF
Michał Nowakowski
 
Vol 20, No 1 (2010) Adam Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk: Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008 Szczegóły   PDF
Krzysztof Orzeszyna
 
Vol 14, No 3 (2004) Administracyjny tytuł wykonawczy – wybrane problemy proceduralne Abstrakt   PDF
Piotr Pogonowski
 
Vol 23, No 4 (2013) Administrowanie formami ochrony przyrody Abstrakt   PDF
Kamila Sobieraj
 
Vol 8 (1998): Zeszyt Specialny Advance Tax Rulings jako instytucja prawa podatkowego Abstrakt   PDF
Bogumił Brzeziński
 
Vol 20, No 2 (2010) Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin: Petit Szczegóły   PDF
Jadwiga Potrzeszcz
 
Vol 14, No 1 (2004) Aksjologiczna problematyka prawa Abstrakt   PDF
Tomasz Barankiewicz
 
Vol 3 (1993) Aksjologiczne problemy stosowania prawa Abstrakt   PDF
Wojciech Łączkowski
 
Vol 25, No 1 (2015) Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych Abstrakt   PDF
Przemysław Michowicz
 
Vol 25, No 4 (2015) Akty nadzwyczajnego zarządzania w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Abstrakt   PDF
Stanisław Dubiel
 
Vol 16, No 2 (2006) Alicja Brzezińska, Intercyzy – umowy małżeńskie Szczegóły   PDF
Grzegorz Jędrejek
 
Vol 7 (1997) Alkoholizm jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa Abstrakt   PDF
Andrzej Dzięga
 
Vol 23, No 3 (2013) Analiza art. 196 Kodeksu karnego z perspektywy 15 lat jego obowiązywania Abstrakt   PDF
Michał Poniatowski
 
Vol 16, No 1 (2006) Analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Abstrakt   PDF
Marta Greszata
 
Vol 19, No 1 (2009) Analiza zapisów obowiązujących i propozycji projektowych dotyczących lekarza opiniującego Abstrakt   PDF
Anna Olszak-Pawłowska
 
Vol 6 (1996) Andrzej Bałaban, Studia konstytucyjne Szczegóły   PDF
Józef Krukowski
 
Vol 16, No 1 (2006) Andrzej Józwowicz, L’imputabilità penale nella legislazione canonica, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2005, ss. 201 Szczegóły   PDF
Artur Grzegorz Miziński
 
1 - 25 z 1156 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>