Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 28, No 1 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part I. A Historical Overview of Polish Solutions (until 1975) Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 28, No 2 (2018) The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely on Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part II. A Historical Overview of Polish Solutions from the Fall of the First Republic of Poland until Modern Times Abstrakt   PDF
Waldemar Bednaruk, Olga Kisiel
 
Vol 27, No 3 (2017): English Online Version 13Th Legal History Colloquium “City – Idea, History, and Law. On the 800Th Anniversary of the Granting of City Rights to Opole” Brzeg, May 10–11, 2017 Szczegóły   PDF (English)
Andrzej Szymański
 
Vol 27, No 3 (2017): English Online Version A Gloss for the Judgement of the Constitutional Tribunal of November 10, 2009, File Ref. No. P88/08 Abstrakt   PDF (English)
Adam Zarzycki
 
Vol 27, No 1 (2017): English Online Version A Gloss for the Judgement of the Provincial Administrative Court in Rzeszów Dated August 7, 2012, File Ref. No. I SA/Rz 542/12 Abstrakt   PDF (English)
Judyta Dworas-Kulik
 
Vol 27, No 1 (2017): English Online Version A Gloss for the Judgement of the Supreme Court Dated November 23,2012, File Ref. No. IV CSK 598/12 Abstrakt   PDF (English)
Adam Zarzycki
 
Vol 18, No 2 (2008) Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2007 Szczegóły   PDF
Michał Nowakowski
 
Vol 20, No 1 (2010) Adam Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Gdańsk: Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2008 Szczegóły   PDF
Krzysztof Orzeszyna
 
Vol 14, No 3 (2004) Administracyjny tytuł wykonawczy – wybrane problemy proceduralne Abstrakt   PDF
Piotr Pogonowski
 
Vol 23, No 4 (2013) Administrowanie formami ochrony przyrody Abstrakt   PDF
Kamila Sobieraj
 
Vol 8 (1998): Zeszyt Specialny Advance Tax Rulings jako instytucja prawa podatkowego Abstrakt   PDF
Bogumił Brzeziński
 
Vol 20, No 2 (2010) Agata Gumieniak, Prawo jako integralny element ładu społecznego w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin: Petit Szczegóły   PDF
Jadwiga Potrzeszcz
 
Vol 14, No 1 (2004) Aksjologiczna problematyka prawa Abstrakt   PDF
Tomasz Barankiewicz
 
Vol 3 (1993) Aksjologiczne problemy stosowania prawa Abstrakt   PDF
Wojciech Łączkowski
 
Vol 25, No 1 (2015) Akty autodeterminujące personalny status prawnokanoniczny osób konsekrowanych Abstrakt   PDF
Przemysław Michowicz
 
Vol 25, No 4 (2015) Akty nadzwyczajnego zarządzania w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Abstrakt   PDF
Stanisław Dubiel
 
Vol 16, No 2 (2006) Alicja Brzezińska, Intercyzy – umowy małżeńskie Szczegóły   PDF
Grzegorz Jędrejek
 
Vol 7 (1997) Alkoholizm jako podstawa orzeczenia nieważności małżeństwa Abstrakt   PDF
Andrzej Dzięga
 
Vol 23, No 3 (2013) Analiza art. 196 Kodeksu karnego z perspektywy 15 lat jego obowiązywania Abstrakt   PDF
Michał Poniatowski
 
Vol 16, No 1 (2006) Analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Abstrakt   PDF
Marta Greszata
 
Vol 19, No 1 (2009) Analiza zapisów obowiązujących i propozycji projektowych dotyczących lekarza opiniującego Abstrakt   PDF
Anna Olszak-Pawłowska
 
Vol 6 (1996) Andrzej Bałaban, Studia konstytucyjne Szczegóły   PDF
Józef Krukowski
 
Vol 16, No 1 (2006) Andrzej Józwowicz, L’imputabilità penale nella legislazione canonica, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2005, ss. 201 Szczegóły   PDF
Artur Grzegorz Miziński
 
Vol 14, No 2 (2004) Angelo Giuseppe Urru, Punire per salvare. Il Sistema penale nella Chiesa, Wydawnictwo „Vivere In”, Monopoli 2002 Szczegóły   PDF
Artur Grzegorz Miziński
 
Vol 14, No 1 (2004) Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Stanisław Wrzosek, Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę Szczegóły   PDF
Anna Janicka
 
1 - 25 z 1126 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>