Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

P

Pacian, Anna, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska)
Pacian, Anna, Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
Pacian, Jolanta, Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Polska (Polska)
Pacian, Jolanta, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska)
Pacian, Jolanta, Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
Padzior, Stanisław (Polska)
Pal, Renata Maria, Katedra Teorii Prawa WZNoS KUL (Polska)
Panfil, Aleksander (Polska)
Parchomiuk, Jerzy, Katedra Prawa Administracyjnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Parchomiuk, Jerzy (Polska)
Pastwa, Andrzej, Katedra Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Polska)
Pawlak, Rafał, doktorant Katedry Praw Człowieka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Pawlak, Rafał, doktorant Katedry Praw Człowieka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Paździor, Stanisław, Katedra Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego KUL (Polska)
Paździor, Stanisław, Katedra Prawa Kanonicznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim (Polska)
Paździor, Stanisław (Polska)
Paździor, Stanisław, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Polska)
Peczenik, Aleksander (Polska)
Petraniuk, Juliusz (Polska)
Petraniuk, Juliusz, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie (Polska)
Petraniuk, Juliusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim (Polska)
Piszcz-Czapla, Monika (Polska)
Piwowarski, Andrzej, doktorant Katedry Praw Człowieka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Podgórski, Krzysztof, doktorant Katedry Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego, Instytut Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL (Polska)
Podlecki, Zbigniew (Polska)

1 - 25 z 55 elementów    1 2 3 > >>