Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Burczak, Krzysztof, Katedra Historii Powszechnego Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Burczak, Krzysztof, Katedra Historii Prawa Kanonicznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Buła, Karolina, doktorantka w Katedrze Praw Człowieka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Bzdyrak, Grzegorz (Polska)
Bzdyrak, Grzegorz, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Polska (Polska)

C

Cała-Wacinkiewicz, Ewelina (Polska)
Cała-Wacinkiewicz, Ewelina, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska)
Cenzartowicz, Agnieszka, Katedra Historii Państwa i Prawa KUL (Polska)
Chaciński, Jacek (Polska)
Chaciński, Jacek, I Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Chęciński, Remigiusz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Chlipała, Monika, Małopolski Urząd Wojewódzki (Polska)
Chojecka, Monika, doktorantka Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Chyla, Łukasz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Polska)
Chyla, Łukasz (Polska)
Cichowsz, Paweł (Polska)
Ciechanowski, Jarosław, doktorant w Zakładzie Pedagogiki Pastoralnej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu (Polska)
Ciepły, Filip, Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Instytut Prawa i Ekonomii, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Cioch, Paweł, Katedra Postepowania Cywilnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Polska)

Ć

Ćwikła, Leszek, Katedra Historii Państwa i Prawa KUL (Polska)

C

Czebotar, Łukasz, doktorant Katedry Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Czech, Ewa Katarzyna, Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej (Polska)
Czech, Ewa Katarzyna, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Czelny, Michał, Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Czochra, Marzena, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)

101 - 125 z 780 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>