Autor - szczegóły

Janczewski, Zbigniew, Katedra Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Polska

 • Vol 16, No 1 (2006) - Artykuły: Prawo Kanoniczne
  Binacja i trynacja Mszy Świętej w koncelebrze w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16, No 1 (2006) - Recenzje: Prawo kanoniczne
  Ryszard Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003, ss. 275
  Szczegóły  PDF
 • Vol 16, No 1 (2006) - Recenzje: Prawo kanoniczne
  Józef Krukowski, Remigiusz Sobański, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. Normy ogólne, t. 1, Poznań 2003, ss. 304
  Szczegóły  PDF