Autor - szczegóły

Sienkiewicz, Tomasz, Katedra Prawa Administracyjnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

  • Vol 26, No 4 (2016) - Artykuły: Administracja
    Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
    Abstrakt  PDF