Autor - szczegóły

Hofman, Tomasz, doktorant, Katedra Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska