Autor - szczegóły

Adamczyk, Monika, Wydział Prawa i Administracji KUL, doktorantka Katedry Prawa Cywilnego KUL, Polska