Autor - szczegóły

Sitarz, Mirosław, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Polska