Autor - szczegóły

Greszata, Marta, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego KUL, Polska

 • Vol 14, No 2 (2004) - Recenzje
  Ks. Mirosław Wróbel, Zawarcie małżeństwa pod warunkiem w świetle prawa kościelnego, Lublin–Sandomierz 2003, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
  Szczegóły  PDF
 • Vol 15, No 1 (2005) - Artykuły: Prawo Kanoniczne
  Prawna zdolność osoby chorej na padaczkę do zawarcia małżeństwa
  Abstrakt  PDF
 • Vol 16, No 2 (2006) - Recenzje
  Małgorzata Baran, Czynności adwokata kościelnego w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa
  Szczegóły  PDF