Autor - szczegóły

Saj, Marek, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Vol 17, No 2 (2007) - Artykuły: Prawo Kanoniczne
    Podstawy prawne udziału świeckich w apostolstwie wspólnoty zakonnej na przykładzie zgromadzenia redemptorystów
    Abstrakt  PDF