Autor - szczegóły

Adamowicz, Leszek, Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich WPPKiA KUL, Polska