Autor - szczegóły

Adamczyk, Jerzy, Instytut Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu, Polska