Autor - szczegóły

Haładyj, Anna, Polska

  • Vol 27, No 2 (2017) - Recenzje
    Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, red. Tomasz Bojar–Fijałkowski, Gdańsk: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2016
    Szczegóły  PDF