Autor - szczegóły

Skorupa, Ambroży, Katedra Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KUL, Polska

  • Vol 16, No 1 (2006) - Sprawozdania: Prawo kanoniczne
    Sprawozdanie z sympozjum „Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym”, Lublin, 20 kwietnia 2005 roku
    Szczegóły  PDF
  • Vol 16, No 1 (2006) - Sprawozdania: Prawo kanoniczne
    Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem”, Lublin, 9-10 maja 2005 roku
    Szczegóły  PDF