El futuro de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Los lugares de culto y la asistencia religiosa (según los programas de los partidos políticos a las elecciones generales del 2015)

Remigio Beneyto Berenguer

Abstrakt


Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską. Miejsca kultu i asystencja religijna (według programów partii politycznych na wybory generalne w 2015 r.)

W drugim artykule z cyklu „Przyszłość układów zawartych przez Hiszpanię ze Stolicą Apostolską”, R. Beneyto Berenguer, profesor prawa wyznaniowego z Uniwersytetu CEU w Walencji, analizuje programy partii politycznych, zaprezentowane przed wyborami w grudniu 2015 r., w odniesieniu do miejsc kultu i posługi religijnej tam, gdzie znajdują się wierni.

Podnosi, że istniejące w tych programach negowanie obowiązujących układów – w interesującej nas materii – zagraża ochronie miejsc kultu, nienaruszalności archiwów, rejestrów i innych dokumentów wspólnot religijnych, ponieważ w niektórych zakłada się frontalny atak na autonomię organizacyjną, a nawet na to, co związane jest z uświęcaniem w ramach Kościoła.

Nie można też zgodzić się z negowaniem istniejących gwarancji dla posługi religijnej w szpitalach, więzieniach, domach opieki i innych miejscach, gdzie przebywają wierzący. Możliwość asystencji religijnej tamże jest jasną manifestacją poszanowania dla prawa wolności religijnej, z której korzysta się indywidualnie lub wspólnotowo. Władze publiczne mają uznawać, promować i gwarantować prawo do wolności religijnej także katolików – ¾ ludności Hiszpanii. Istniejących gwarancji nie należy pojmować jako przywilejów, gdyż są manifestacją prawa podstawowego. Twierdzenia, że gwarancje posługi religijnej w takich miejscach wobec tych, którzy sobie jej życzą mają być zniesione, bo sprawowanie posługi może naruszać spokój niewierzących lub niepraktykujących, jest wręcz przejawem żądania państwa wyznaniowego laickiego.


Słowa kluczowe


Kościół; Państwo; świeckość pozytywna; równość religijna; kooperacja; wolność religijna; miejsca kultu; posługa religijna

Pełny tekst:

PDF (Español (España))

Bibliografia


Beneyto Berenguer Remigio: El futuro de los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Asuntos Juridicos (según los programas de los partidos politicos a las elecciones generales del 2015), Roczniki Nauk Prawnych vol. 26 (2016), issue 2, p. 7-34.

Beneyto Berenguer Remigio: Fundaciones sociales de la Iglesia Católica. Conflicto Iglesia-Estado, Valencia: Edicep 1996.

Beneyto Berenguer Remigio: La inmatriculación de los bienes eclesiásticos, Pamplona: Civitas Thomson-Reuters 2013.

Centro de Investigaciones Sociológicas: Barómetro de Octubre 2015. Estudio nº 3114 Octubre 2015, http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/ Marginales/3100_3119/3114/es3114mar.pdf [acceso: 12.05.2016].

La toma de posesión presidencial de EE. UU.: Una tradición excepcional Read more: http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/01/20130109140783.html#ixzz48qul535f; http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2013/01/201301 09140783.html#axzz3vpWxZQ83 [acceso: 12.05.2016].

Mantecón Sancho Joaquín: España: ¿Y si se denunciaran los Acuerdos con la Santa Sede?, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 39 (2015), Iustel, p. 1-26.

Ramírez María: Las tres Biblias de Obama, http://www.elmundo.es/america/2013/ 01/19/estados_unidos/1358572287.html [acceso: 12.05.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2016.26.3-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)