Mediacja w sprawach karnych i nieletnich w prawie europejskim

Włodzimierz Broński

Abstrakt


Mediation is an integral part of contemporary criminal law. It represents an implementation of restorative justice elements in penal policy. This allows the victim of a crime to be perceived no longer solely as a means of proof, but he or she becomes a lawful subject of criminal procedure, whose rights must be respected by everyone and whose interests must be fully protected. This paper, after presenting the idea of restorative justice, reviews European regulations on mediation in criminal cases firstly and in cases which include minors secondly.


Słowa kluczowe


mediacja; sprawy karne i nieletnich; prawo europejskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004.

Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004.

Czarnecka-Dzialuk B., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań, Warszawa 2001.

Gardocki J., Prawo karne, Warszawa 1999.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa 2009.

Marshall T.F., The Evolution of Restorative Justice in Britain, Strasbourg 1996.

Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, red. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Warszawa 1999.

Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009.

Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą, red. E. Bieńkowska, Warszawa 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)