Dyspozycje dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

Grzegorz Delmanowicz

Abstrakt


The article deals with those dispositions of the Code of Canons of the Eastern Churches (CCEO) which concern the mass media, collected in Chapter IV entitled: “De instrumentis communicationis socialis et in specie de libris”, Title XV, cann. 651-654, 660, 666, and cann. 352, 906, and 1448 § 1. The discussed norms can be divided into three categories: (a) a right to possess and use mass media, (b) rights and obligations of the Christian faithful regarding mass media, and (c) competences of eparchial bishops regarding the mass media. The legislator makes a reference to the teaching of the Second Vatican Council, post-conciliar instructions and directories, as well as dispositions of the Codes of Canon Law of 1917 and 1983. CCEO includes new provisions which have no counterpart in the code of Pope John Paul II.


Słowa kluczowe


Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich; środki społecznego przekazu; mass media; prawo do środków społecznego przekazu; wierni chrześcijanie; biskup eparchialny

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)