Prawo pacjenta do informacji medycznej a miejsce i rola rodziny chorego w procesie leczenia

Agnieszka J. Kowalska, Marta Makara-Studzińska

Abstrakt


A patient's right to obtain medical information is one of patients' as well as human fundamental rights. The issue regarding medical information, its scope, and potential recipients thereof, gives rise to a great deal of controversy concerning the physician-patient relationship. It is subject to debate whether or not to reveal the whole truth about a serious prognosis, and who is to be informed – the patient or their family – of the medical condition, course of treatment, and prognosis. According to the Medical Code of Ethics, an inpatient has a right to be helped by their family or friends, and to meet a priest, hence a physician should treat the family of a patient with respect and consideration (Art. 19).


Słowa kluczowe


prawo do informacji medycznej; adresaci informacji medycznych; rodzina pacjenta

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)