Regulacje prawne dotyczące Ordynacji Zamojskiej

Grzegorz Jędrejek

Abstrakt


The article aims to present the legal aspects of Ordynacja Zamojska (the fee tail of the Zamoyski Family), which existed in the years 1589-1944, and was one of several such fee tails in Poland. Ordynacja was founded by Jan Zamoyski (1542-1605). The article presents issues related to its foundation, the provisions of the Statute of 1589 (the line of succession in particular), infringements of the Statute, the provisions of Emperor Joseph II's Diploma of 1786, and the ukase (edict) of Tsar Nicolaus I of 1848, both of which confirmed the provisions of the Statute, legal regulations on Ordynacja in the era of the Second Polish Republic and after World War II. The article appraises the provisions of the Statute of 1589 in terms of its conformity with the law of the time, especially inheritance law.


Słowa kluczowe


ordynacje rodowe; Ordynacja Zamojska; Jan Zamoyski; prawo spadkowe; reforma rolna

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)