Środki pojednawcze zmierzające do zapobieżenia powstaniu sporu administracyjnego

Józef Krukowski

Abstrakt


As opposed to the Code of Canon Law of 1917, the Code of 1983 introduces norms regarding the administrative procedure and settlement of administrative disputes that occurred as a result of defective administrative acts. The main novelty in this respect is the establishment of conciliatory measures between the recipient of an administrative act and its author. These are: 1) requesting the author of the act to re-examine the case, 2) turning to mediators for a peaceful settlement of the difference of opinion concerning claims resulting from a given administrative act, and 3) the parties applying to an institution or conciliary commission.


Słowa kluczowe


procedura administracyjna; środki pojednawcze; prośba; mediacja; akty administracyjne

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)