Europejskie regulacje dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych

Włodzimierz Broński

Abstrakt


Conflict as well as its regulation and control methods in particular are unquestionably the subject of law. In this respect, conflict is governed by the principles and objectives adopted by the legal system. Parties may resolve a conflict and reach an agreement without entering a lawsuit. In certain cases they have an opportunity to do so after bringing their case to court. Hence, in this area of law there is a wide range of alternative methods of dispute resolution. This article presents the institution of mediation and refers only to European legal regulations related to civil and commercial mediation cases.


Słowa kluczowe


prawo europejskie; mediacja w sprawach cywilnych; mediacja w sprawach gospodarczych

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)