Księdza Profesora Franciszka Mazurka koncepcja prawa człowieka

Robert Andrzejczuk

Abstrakt


Human rights should be considered in terms of their basis, content and protection. They are based on the dignity of human being. The content which results from the former comprises three generations of human rights, i.e. liberty rights, social, cultural and economic rights, and solidarity rights. They are innate and pertain to every human being. The third element is protection, which is realized both by legal and non-legal means.


Słowa kluczowe


prawa człowieka; teoria prawa; prawa międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Nauk Prawnych · ISSN 1507-7896 | eISSN 2544-5227

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)